top of page
Search
  • Writer's pictureiiris

Jumalan laupeuden ruusukko

Updated: Jan 3, 2022


Jumalan laupeuden ruusukko on Jeesuksen antama rukous pyhä Faustina Kowalskalle, jossa rukoilija muistaa Jeesuksen kuolemaa ristillä ja anoo Jumalan laupeuden virtaamista syntisille. Olen itse kiitollisuuden velassa Jumalalle tästä kyseisestä hartaudesta. Kirjoitin asiasta aiemmin Jeesus itki -nimisessä julkaisussa.


Jumalan laupeus tuntuu olevan hartaus, joka on pujottautunut kaikkien muiden apostolaattien ja hartausmuotojen lävitse. Se menee evankeliumin ytimeen - Jeesuksen syntisten vuoksi lävistettyyn sydämeen - ja kuuluu siten kaikille. Isä Stanislaw Zawilowicz SCJ kirjoitti upean mietiskelyn Jeesuksen Pyhästä Sydämestä Fidekseen kesäkuussa 2020, joka avaa Jumalan ylitsevuotavan armon salaisuutta syvemmin.


Jeesus ilmestyi pyhä Faustinalle useaan otteeseen ja antoi ihmeellisiä lupauksia tähän nimenomaiseen rukoukseen liittyen. Listasin niistä muutaman:


1. "Kuoleman hetkellä puolustan jokaista sielua, joka sanoo tämän ruusukon kuin omaa kunniaani. Kun tätä ruusukkoa rukoillaan ihmisen kuolinvuoteella, Jumalan viha laantuu ja Hänen käsittämätön laupeutensa syleilee sielua. (Päiväkirja, 811)


"At the hour of their death, I defend every soul that will say this Chaplet as I do my own glory. When this Chaplet is said by the bedside of a dying person, God's anger is placated and His unfathomable mercy envelops the soul" (Diary, 811)


2. "Se miellyttää minua antaa kaikki, mitä sielut pyytävät Minulta sanomalla tämän ruusukon. Kun paatuneet syntiset rukoilevat sen, täytän heidän sielunsa rauhalla ja heidän kuolemansa hetki/tunti on onnellinen hetki. Kirjoita tämä ahdistuneiden sielujen hyväksi; kun sielu näkee ja ymmärtää syntiensä suuruuden, kun koko sen kurjuuden syöverit, joihin se on upottanut itsensä näyttäytyy sen silmien edessä, älköön se vaipuko epätoivoon vaan luottamuksella heittäköön itsensä laupeuteni käsivarsiin, kuten lapsi rakkaan äitinsä käsivarsiin. Kerro heille, ettei yksikään sielu, joka on kutsunut laupeuttani ole joutunut pettymään tai saatettu häpeään. Iloitsen eritisesti sielusta, joka on laittanut luottamuksensa hyvvyteeni. Kirjoita, että kun he sanovat tämän ruusukon kuolevan läsnäolossa, seison Isäni ja kuolevan ihmisen välillä, en Oikeudenmukaisena Tuomarina vaan Laupiaana Pelastajana." (Päiväkirja, 1541)


"It pleases me to grant everything souls ask of me by saying the Chaplet. When hardened sinners say it, I will fill their souls with peace, and the hour of their death will be a happy one. Write this for the benefit of distressed souls; when a soul sees and realizes the gravity of its sins, when the whole abyss of the misery into which it immersed itself is displayed before its eyes, let it not despair, but with trust let it throw itself into the arms of My Mercy, as a child into the arms of its beloved mother. Tell them no soul that has called upon My Mercy has been disappointed or put to shame. I delight particularly in a soul that has placed its trust in my goodness. Write that when they say this Chaplet in the presence of the dying, I will stand between My Father and the dying person, not as the Just Judge but as the Merciful Saviour" (Diary, 1541)


3. "Laupeuteni on suurempaa kuin sinun syntisi ja koko maailman [synnit]."


“My mercy is greater than your sins and those of the entire world.”


4. "Papit aikovat suositella sitä syntisille heidän pelastuksensa viimeisenä toivona. Vaikka olisi paatunein syntinen, jos hän toistaisi ruusukon vain kerran, hän saisi armoa äärettömästä laupeudestani...Tahdon antaa ennennäkemätöntä armo niille sieluille, jotka luottavat laupeuteeni." (Päiväkirja, 687)


“Priests will recommend it to sinners as their last hope of salvation. Even if there were a sinner most hardened, if he were to recite this chaplet only once, he would receive grace from My infinite mercy…I desire to grant unimaginable graces to those souls who trust in My mercy.” (Diary, 687)


Myös Jumalan laupeuden kuvasta on annettu todella vaikuttava lupaus:


"Lupaan, että se sielu, joka pitää pyhänä tätä kuvaa (Jumalan laupeudesta) ei tuhoudu. Lupaan myös voiton sen vihollisista jo täällä maan päällä, erityisesti kuoleman hetkenä. Minä itse puolustan sitä kuin omaa kunniaani." (Päiväkirja, 48)


“I promise that the soul that will venerate this image (of Divine Mercy) will not perish. I also promise victory over (its) enemies already here on earth, especially at the hour of death. I Myself will defend it as My own glory.” (Diary, 48)


Jumalan laupeuden ruusukko rukoillaan perinteisesti joka päivä klo 15 - Jeesuksen kuoleman hetkenä ristillä. Lisää Jumalan laupeuden hartaudesta ja pyhä Faustinan elämäntyöstä voitte lukea suomeksi täältä. Englanniksi löytyy runsaasti tietoa mm. The Fathers of Mercy, The Shrine of Divine Mercy (Vilna), thedivinemercy.org. Lisää lupauksia hartauteen liittyen voitte löytää täältä ja täältä.


Jeesus lupaa uskomattoman suuria armolahjoja niille, jotka heittäytyvät Hänen laupeuteensa kuin lapsi äitinsä syliin. Miten sitten tätä ruusukkoa rukoillaan?


Jumalan laupeuden ruusukko suomeksi


Rukous rukoillaan perinteisellä ruusukolla ja se alkaa krusifiksista.


Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen


Ensimmäisen helmen kohdalla voi rukoilla valinnaisen rukouksen. Sitä ei ole virallisesti suomennettu, mutta laitan tähän ehdotuksen.


Sinä menehdyit, Jeesus, mutta elämän lähde vuosi ulos sieluille ja laupeuden valtameri avautui koko maailmalle. Oi elämän lähde, käsittämätön Jumalan Laupeus, ympäröi koko maailma ja tyhjennä itsesi meihin. Oi veri ja vesi, jotka vuosivat ulos Jeesuksen sydämestä laupeuden lähteeksi meille, minä luotan Sinuun!


(You expired, Jesus but the source of life gushed forth for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O Fount of Life, unfathomable Divine Mercy, envelop the whole world and empty Yourself out upon us. O Blood and Water which gushed forth from the Heart of Jesus as a fountain of Mercy for us I trust in You!)


Kolmen helmen kohdalla rukoillaan:

Isä meidän,

Terve Maria,

Uskontunnustus.


Yksittäisten helmien kohdalla rukoillaan:

Iankaikkinen Isä, uhraan Sinulle rakkaimman poikasi, meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren, sielun ja Jumaluuden, meidän ja koko maailman syntien sovitukseksi.


Kymmenen helmen kohdalla rukoillaan:

Hänen tuskallisen kärsimyksensä tähden, ole armollinen meille ja koko maailmalle.


Lopuksi rukous päätetään kolmesti toistamalla:

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolmaton, armahda meitä ja koko maailmaa.


Rukoilua voi halutessaan jatkaa vielä krusifiksiin asti:


Yksittäisen helmen kohdalla rukoilen:

Iankaikkinen Jumala, jonka laupeus on ääretön ja armon aarreaitta ehtymätön, katso laupiaasti puoleemme ja lisää meissä armoasi, jotta vaikeuksissa emme vaipuisi epätoivoon tai veltostuisi vaan suurella luottamuksella antautuisimme palvelemaan Sinun Pyhää Tahtoasi, joka on itsessään rakkaus ja laupeus.


(Eternal God, in Whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustable, look kindly upon us and increase your mercy in us so that in difficult moments we might not despair nor become despondent but with great confidence submit ourselves to Your Holy Will which is love and mercy itself.)


Kolmen helmen kohdalla:

Jeesus, minä luotan Sinuun!


Viimeisen helmen kohdalla:

Pyhä Faustina, rukoile puolestamme!

Pyhä Johannes Paavali II, rukoile puolestamme!

Pyhä Joosef, Laupeuden isä, rukoile puolestamme!

Pyhä Neitsyt Maria, Laupeuden äiti, rukoile puolestamme!


Krusifiksin kohdalla:

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.Jumalan laupeuden ruusukon voi myös laulaa. Se jää helposti soimaan päähän, jolloin sitä tuntuu rukoilevan huomaamattaan :)


Tässä on englanninkielinen versio, josta erityisesti pidän.


0 comments

Recent Posts

See All

Psalmi 118

Hoosianna! Herra, anna meille apusi! Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Julista, sinä Israelin kansa: iäti kestää hänen armonsa. Julista, sinä Aaronin suku: iäti kestää hänen ar

Isäni,

Isä!